Lidgelden 2017 TSC

** TSC 2017 **

ENKEL VOOR BESTAANDE LEDEN 2016
ENKEL VOOR BESTAANDE LEDEN 2016
ENKEL VOOR BESTAANDE LEDEN 2016

Beste sportschutter, jager, sympathisant,

Hierbij de nodige gegevens om uw lidmaatschap van de Turnhoutse Schuttersclub VZW in orde te maken voor het jaar 2017.

Hieronder alles op een rijtje :

1. Lidgelden 2017 :

- effectieve leden (VSK lidmaatschap + toegang tot schietstand + TSC betaalt uw deelname aan provinciale wedstrijden Limburg) :
100,00 € lidgeld. Dit is belangrijk aangezien wij in de loop van het jaar geen leden kunnen aannemen.

-- administratieve leden (enkel aansluiting/verzekerd bij VSK, geen toegang schietstand, ‘steunlid’) : 50,00 € lidgeld.

Rekeningnummer TSC VZW, betaling lidgeld zo snel mogelijk en uiterlijk 23 November 2016

IBAN BE64 0010 1530 4252
BIC GEBA BE BB
Fortis Bank

 Gezien het aantal wachtenden om lid te worden van onze club vragen wij om vanaf volgend jaar minstens 5 beurten te komen schieten in Leopoldsburg. Mensen die deze criteria niet halen worden mogelijks administratieve leden in 2018.

2. Medewerking Leopoldsburg

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers voor de permanentiedienst te Leopoldsburg. Uiteraard wordt voor uw bijdrage een onkostenvergoeding voorzien.

3. Provinciale wedstrijden

Gelieve ons zo spoedig te laten weten aan welke disciplines U wenst deel te nemen voor 2017 of via email op info@tsc68.be
TSC betaalt de deelnamekosten voor zijn schutters, let wel op : inschrijven = deelnemen !!!

4. Winterstop

Zoals beslist op de algemene ledenvergadering is de schietstand Leopoldsburg gedurende de maand December en Januari gesloten voor TSC leden. Er is dan geen TSC verantwoordelijke, geen schietregister, dus schieten is NIET mogelijk.

WIJZIGING TOV VORIG JAAR :

U hoeft geen kopie van uw licentie, kopie jachtverlof, origineel uittreksel
strafregister, kopie europese wapenpas….(wat voor u van toepassing is ivm toegang tot een schietstand) meer op te sturen per post of via email
MAAR BIJ UW EERSTE BEZOEK AAN DE STAND BRENGT U DIT MEE en geeft U dit af aan de verantwoordelijke aldaar (bij uw EERSTE bezoek dus). Niet in ons bezit : geen toegang !

Aangezien U al lid bent : breng ook je huidige toegangsbadge mee, die wordt dan voorzien van een nieuwe jaartalsticker.

Jaarlijkse statutaire algemene vergadering zal doorgaan op
zondag 15 januari 2016 in het 3Bn Para Offer te Tielen. Verwelkoming vanaf 09.30 uur. Aanvang vergadering om 10.00 uur. Einde vergadering wordt voorzien om 13.00 uur.

Met sportieve groeten,
TSC VZW
www.tsc68.be

ENKEL VOOR BESTAANDE LEDEN 2016
ENKEL VOOR BESTAANDE LEDEN 2016
ENKEL VOOR BESTAANDE LEDEN 2016