Mil. Schietvelden van Kamp Beverloo dit week-end niet te betreden
wegens brandgevaar.
De schietstanden zijn dus gesloten op 28 & 29 mei 2011.