Prov.Kamp.Limburg Ordonnantie 2014 -> 13 APRIL 2014

De wedstrijd prov.kamp.Limburg Ordonnantie zal doorgaan op 13 APRIL 2014
aangezien op de eerst voorziene datum de schietstand niet toegankelijk is door
militaire prioriteiten.