Info 2016

Geachte Sportschutter, Jager en.of Wapenliefhebber,

=======================================================
BESTAANDE LEDEN :
(dus mensen die reeds een toegangsbadge met barcode hebben)

Opening is 9 januari 2016, 09:00 !

OPGELET OPGELET OPGELET
Op moment van dit schrijven zijn de VSK 2016 kaartjes nog niet aanwezig,
er zal een ledenlijst liggen met de mensen die met alles in orde zijn.

Naar traditie kunnen jullie de VSK kaartjes bekomen op (en na) de algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering gaat door op zondag 17 Januari 2016 

=======================================================
NIEUWE LEDEN: 
(mensen die dus nog geen toegangsbadge hebben)


Opening is 23 januari 2016, 09:00 !

======================================================

Gedurende 40 jaar hadden we een winterstop in December en Januari.
Op vraag van jullie is de winterstop vanaf nu nog maar slechts enkele weekends.

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met de 'permanentie', graag uw input.